ИВАН
СТОИМЕНОВ
ГЕШЕВ

 

 

 

Дата и място на раждане:

 

  • 19.12.1970 г., Софийска област

 

 

 

Образование:

 

  • Висше - юридическо, ВИ-МВР, магистър

 

 

 

Професионален опит:

 

         В органите на съдебната власт:

 

 

  • 18.12.2019 г. - встъпване в длъжност като главен прокурор на Република България;

 

  • 14.11.2019 г. - избран за главен прокурор на Република България;

 

  • 16.07.2018 г. - 18.12.2019 г. -  заместник на главния прокурор при ВКП;

 

  • 19.07.2016 г. - 16.07.2018 г., административен ръководител на Специализирана прокуратура;

 

  • 11.05.2012 г. - 19.07.2016 г., прокурор при СГП;

 

  • 17.04.2006 г. - 11.05.2012 г., прокурор при СРП;

 

  • 21.05.1996 г. - 17.04.2006 г., следовател при ССлС;

 

 

         Извън органите на съдебната власт:

 

 

  • 01.02.1995 г. - 21.05.1996 г., Помощник-следовател - Столична следствена служба;

 

  • 01.09.1994 г. - 01.02.1995 г., Оперативен работник в 05 РПУ-СДВР-МВР - 05 месеца;

 

 

 

Обучения:

 

  • Участие в обучение на тема: „Общ преглед на финансовите престъпления с фалшива американска валута”;

 

  • Участие в интензивно специализирано обучение на прокурори и следователи от специализираната прокуратура на тема: „Корупционни престъпления”;

 

  • Участие в семинар на тема: „Противодействие на тероризма”;

 

  • Участие в семинар на тема: „Investigation techniques in detecting and proving terrorist activities, monitoring and suppression of terrorism financing”;

 

  • Участие в конференция на тема: „Защита на еврото в Черноморския регион”;

 

  • Участие в обучение на тема: „Престъпление по служба. Подкуп” ;

 

  • Завършен курс за: „Задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво – „Наказателно право и процес”.

 

 

 

Награди:

 

  • Сертификат за специално признание на участниците в успешно проведената на 04.10.2016 г. операция, при която е разбита нелегална печатница за производство на неистински евро банкноти в град Пловдив, издаден от Европол;

 

  • Грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституцията, детската порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение;

 

  • Грамота и плакет "Джовани Фалконе" от конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж“ на Посолството на Република Италия и Община Благоевград.