Пламена Цветанова

 

ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА

 

Образование:

1989 г.- 1993 г.
СУ «Свети Климент Охридски», Юридически факултет
Право


Владее английски език.

 

Професионален опит:
 • От 03.10.2017 г. до 29.01.2020 г.
  Висш съдебен съвет
  Изборен член
   
 • 28.01.2014 г. – 03.10.2017 г.
  Национална  следствена  служба
  Завеждащ отдел 01 „Стопански“ – от 22.07.2016 – командирована в Софийска Градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“
   
 • 15.07.2002 г. – 28.01.2014 г.
  Национална  следствена  служба
  Следовател
 • 01.01.1995 г. – 15.07.2002 г.
  Столична следствена служба – териториално  следствено  отделение
  Следовател
 • 01.06.1994 г. – 31.12.1994 г.
  Районна следствена служба
  Следовател

 

Допълнителна информация:
 • Методика за разследване на престъпления против финансовата и данъчната системи“, 2006 г., автор „Приватизация. Престъпления при приватизацията“, 2006 г., съавтор
 • „Подкуп, безстопанственост, длъжностно присвояване, престъпления по служба, документни престъпления, документна измама – основни положения и теоретични особеност“, 2006 г., второ допълнено и преработено издание 2015 г., автор

 

Награди:
 • Протокол №20/22.06.2005 г. на ВСС – предсрочно повишаване в ранг „Ръководител на отдел в НСлС“
 • Протокол № 18/08.06.2005 г. на ВСС – служебна благодарност и грамота
 • Заповед № РД-08-601/20.09.2016 г. на Главния прокурор – служебна благодарност и грамота
 • Заповед № РД-08-1553/03.12.2019 г. на Главния прокурор – почетен знак на Прокуратурата на Република България