Красимира Филипова

 

КРАСИМИРА ФИЛИПОВА
Образование:

Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистър по международни отношения – право на ЕС, СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистър по право на европейската интеграция, Университет -Нанси, Република Франция;

Владее френски и английски език.

 

 

Професионален опит:

В органите на съдебната власт:

 • от 30.01. 2020 г. – заместник на главния прокурор при ВКП
 • 01.11.2019 г. – 30.01.2020 г. – прокурор при ВКП, отдел „Съдебен“
 • 02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г. - заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр.София
 • 15.07.2010 г. - 02.01.2014 г. – заместник - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.София
 • 10.03.2010 г. - 15.07.2010 г. - и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – гр.Костинброд
 •  28.07.2006 г. - 10.03.2010 г. – заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Костинброд
 •  01.08.2003 г. - 28.07.2006 г. - прокурор в Районна прокуратура – гр.Костинброд
 • 11.06.2003 г. - 01.08.2003 г. – прокурор в Районна прокуратура – гр.Ботевград
 • 11.06.2001 г. - 11.06.2003 г. - младши прокурор в Районна прокуратура – гр.Ботевград
 • съдебен кандидат в Окръжен съд – София от 08.02.1999 г. до 08.02.2000 г.


Извън органите на съдебната власт:

 • 06.01.2016 г. – 27.01.2017 г. – заместник - министър на правосъдието;
 • 08.02.2000 г. - 11.02.2001 г. – експерт - юрист в Областна администрация на Софийска област

 

Допълнителна информация:
 • Временен преподавател в Националния институт на правосъдието от 2007г. – присъствени и дистанционния обучения на магистрати

 

Курсове и квалификации:
 • Завършени множество курсове и допълнителни специализации в Националния институт на правосъдието – гр.София и във Френската национална школа на магистратурата – в гр.Париж и гр.Бордо;
 • Участие в международни стажове, формати и обмени – във Франция, Испания, Германия, Швеция, Унгария и Словения.

 

Награди:
 • 19.09.2017 г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ и с предметна награда за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация;
 • 03.12.2019 г. - със заповед на главния прокурор с предметна награда за безупречно изпълнение на служебните задължения като прокурор и за личен принос за постигнатите резултати от ПРБ.