ДЕСИСЛАВА ПИРОНЕВА

 

Образование:

Магистър по право, Югозападен университет „Неофит Рилски”;

 Магистър по международни отношения – право на ЕС, СУ „Св. Климент Охридски“;

 Юрист – специалист по право на ЕС, Университет -Нанси, Република Франция;

Бакалавър - Академия на МВР – София.

Владее английски, руски и гръцки език.

 

  

Професионален опит:

 В органите на съдебната власт:

 • от 30.01. 2020 г. – заместник на главния прокурор при ВАП;
 • 22.02.2016 г. - 29.01.2020 г. - прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • 21.04.2007 г. - 22.02.2016 г. - прокурор в Софийска районна прокуратура;
 • 21.04.2005 г. - 21.04.2007 г. - младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич.

 Извън органите на съдебната власт:

 • 30.10.2001 г. -  21.04.2005 г. – Дознател, МВР, СДВР, 01 РУ

  

Допълнителна информация:
 • 2009 г. – 2017 г.  – Хоноруван асистент, Катедра „Наказателноправни науки“, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Криминалистика“;
 • Лектор в Националния институт по правосъдие;

  

Курсове и квалификации:
 • Завършени множество курсове и допълнителни специализации в Национален институт по правосъдие - София, Академия по европейско право - Германия, Институт по публична администрация – Люксембург, Испанска школа за магистрати и Белгийско училище за магистрати;
 • Участие в международни обучения, формати и обмени – във Великобритания, Нидерландия, България, Румъния, САЩ, включително като обучител и лектор;
 • Участие в множество проекти на Прокуратура на Република България, НИП, МВР, Европол, ОСС.

 

Награди:
 • 28.11.2016г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения;
 • 17.04.2019г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
 •  06.12.2019г. – със заповед на главния прокурор със знак „За заслуга“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор в Софийска градска прокуратура.