Борислав Сарафов

 

БОРИСЛАВ СAРАФОВ

 

Образование

 1994 г. Висш институт на МВР - София

 1987 г. 27 ЕСПУ „Акад.Г.Караславов” - София

 

 

 

Професионален опит:
 •  01.11.1994 г. - 26.01.1996 г. - инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода
 •  01.02.1996 г. - 18.02.2001 г. - следовател в Софийска окръжна следствена служба
 •  19.02.2001 г. - 31.05.2001 г. - зам.районен прокурор в Районна прокуратура - Сливница
 •  01.06.2001 г. - 05.11.2006 г. - прокурор в Софийска окръжна прокуратура
 •  06.11.2006 г. - 28.02.2007 г. - прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен”
 •  01.03.2007 г. - 29.06.2011 г. - прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност”
 •  30.06.2011 г. - ръководител на Апелативната специализирана прокуратура
 •  18.01.2013 г. - заместник на главния прокурор на РБ

  

Допълнителни умения, знания и постижения:
 •  2002 г. - 27.05.2005 г. Пълен курс на обучение по Туининг проекта на програма ФАР “BG 0203.06” - “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”
 •  07.07 - 09.07.2004 г. Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по програмата за “Укрепване на Прокуратурата на Р България”
 •  19.01 - 20.01.2006 г. Семинар “Инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси в европейския съюз”
 •  04.10 - 06.10.2006 г. Семинар за обучители „Обучение на магистрати и служители по новия НПК”
 •  11.10 - 13.10.2006 г. Международен семинар „Специални техники, използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”
 •  11.06 - 15.06.2007 г. Международен семинар “Борба с прането на пари и организираната престъпност”
 •  14.05 - 24.05.2012 г. Обучение към Държавния департамент на САЩ по тема „Борба с организираната престъпност“, проведено във ФБР и федералната прокуратура.
 •  18.06 - 22.06.2012 г. Обучение към DEA /Агенция за борба с наркотиците на САЩ/ на тема „Пране на пари и отнемане на имущество, придобито от наркотрафик“
 •  15.10 – 20.10.2012 г. Учебно посещение в Националния съд и Прокуратурата за борба с тероризма и организираната престъпност на Кралство Испания

 

Награди:
  • С протокол № 30/09.10.2002 г. изразена служебна благодарност от Висшия съдебен съвет за високи професионални и нравствени качества
 •  Със заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор на РБ за положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия доклад на Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред
 •  Със заповед № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор на РБ за постигнати високи резултати в работата