Образци и формуляри на жалби

Жалба до Окръжна прокуратура - Стара Загора / 110.0 KB

Жалба до Районна прокуратура / 112.9 KB

Жалба срещу постановление за отказ до Окръжна прокуратура - Стара Загора / 115.7 KB

Образци и формуляри на заявления

Заявление за удостоверение от Окръжна прокуратура - Стара Загора - Приложение №1 / 300.3 KB

Заявление за удостоверение от Национална следствена служба - Приложение №3 / 326.1 KB

Заявление за удостоверение от Окръжна прокуратура - Стара Загора - Приложение №4 / 177.4 KB

Заявление за удостоверение от Окръжна прокуратура - Стара Загора - Приложение №5 / 321.3 KB

Пример на удостоверение от Окръжна прокуратура - Стара Загора - Приложение №2 / 202.5 KB

Заповед ОП-72/2016 относно издаване на удостоверения / 1.0 MB

Вътрешни правила за издаване на удостоверения - 2016 / 3.3 MB

Заявление за възстановяване на суми от парични гаранции от Окръжна прокуратура - Стара Загора / 115.5 KB