Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура Русе

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура Русе

Вътрешни правила на ПРБ