Обществени поръчки на Прокуратура на Република България преди 01.10.2014 г.
 

 • Открита процедура ОПИ № 75/24.10.2011 г.

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при командировки и специализации в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации на магистрати и служители от Прокуратурата на Република България

 • Открита процедура ОПИ № 370/13.10.2011 г

  Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България.

 • Открита процедура ОПИ № 339/30.09.2011 г.

  Доставка и обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Прокуратурата на Република България-Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура

 • Открита процедура ОПИ № 239/04.07.2011 г.

  Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България

 • Открита процедура ОПИ № 214/16.06.2011 г.

  Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на ПРБ – администрация на главния прокурор, ВКП и ВАП

 • Открита процедура ОПИ № 72/07.06.2011 г.

  Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при две самостоятелно обособени позиции

 • Открита процедура ОПИ № 18/18.01.2011г.

  Периодична доставка на копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари за нуждите на ПРБ - администрация на главния прокурор, ВКП и ВАП.

 • Открита процедура ОПИ № 368/02.11.2010г.

  Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България

 • Открита процедура ОПИ № 325/22.10.2010г.

  Перодично зареждане с горива на служебните автомобили на ПРБ, обслужващи администрацията на главния прокурор, ВКП и ВАП

 • Открита процедура ОПИ № 124/24.03.2010г.

  Логистика при реализиране на дейностите по проект: “Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”