Обществени поръчки на Прокуратура на Република България преди 01.10.2014 г.
 

Доставка на МПС

Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.

Тръжна документация

РазясненияДруги документи