Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“