Процедура публично състезание с предмет „Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“

„Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“.

Тръжна документацияДруги документи