Колко въоръжени и опасни българи се разхождат сред нас
A. Petrova

Водещ: Заместник-главен прокурор Ася Петрова, добро утро и добре дошли. По няколко теми сме я поканили, но стана дума за такъв вид кадри, които ние често в нашата рубрика „Дръжте крадеца“ показваме. Те сами по себе си, ето тук имаме запис на лицето. Ако този човек бъде разпознат и задържан, г-жо Петрова, това достатъчно ли е?

Ася Петрова: Не, не е достатъчно, разбира се. Нужни са доказателства, които следва да бъдат събрани в хода на наказателното производство. Така че тук би могло на един по-късен етап, когато е ясен извършителят, да се назначи техническа експертиза.

Водещ: Но не е излишно, че ги има тези записи, нали така?

Ася Петрова: Напротив, това помага на разследващите.

Водещ: Помага. Ще стане дума за една проверка, която вие направихте. След много шумни случаи, някои от тях завършили трагично, при които хора с оръжие, но някои с изтекъл срок на разрешителното за това оръжие, извършваха престъпление. Имаше случаи на ревност, на мъж застрелял бившата си или съпругата си в състояние на афект. Ще стане дума и за това. И други теми имаме за вас. Първо обаче нещо, което ми направи впечатление вчера и се чудим да се смеем ли или да сме сериозни. Наистина ли прокуратурата проверява Мис България Тамара Георгиева – как е избрана, има ли прокурорска проверка по случая или това е някаква шега, която ви прави смешни?

Ася Петрова: Наистина има депозиран сигнал в прокуратурата. Във Върховна касационна прокуратура сигналът е депозиран от Николай Бареков. Знаете, че всеки сигнал следва да бъде подложен на внимателна проверка по отношение на основателността на твърденията, изложени в него. Това е, което бих могла да кажа по случая.

Водещ: Той е написал сигнал, занимавал е прокуратурата с този казус?

Ася Петрова: Да.

Водещ: И вие трябва да го проверите, така ли?

Ася Петрова: Да. Трябва да уточним, че сигналът не е депозиран във Върховната административна прокуратура, не съм се запознала в детайли с този сигнал.

Водещ: А знаете ли за какво е? Всъщност за начина, по който е избрана, или за някакви параметри по външния вид?

Ася Петрова: Във връзка с провеждане на конкурса. Това е, което знам.

Водещ: Сигнал, приема се и трябва да се провери, да се излезе със становище?

Ася Петрова: За съжаление, е така.

Водещ: Добре. Тоест не е лъжа това нещо, истина е?

Ася Петрова: Не. Истина е.

Водещ: Добре. Сега към сериозните теми. Нещо сериозно. Утре започва процеса за разграбването на КТБ. Знам, че е в ръцете на Специализирания съд, Специализираната прокуратура работи по случая, но вие заедно със Сотир Цацаров преди дни бяхте в Сърбия, където знаем, че е един от издирваните от прокуратурата вече доста време, Цветан Василев. Въпросът ми е дали по време на това посещение и подписването на някакви двустранни за сътрудничество документи случаят беше коментиран или прокуратурата се опитва по някакви други начини да си го осигури тук, на българска територия г-н Василев. Има ли връзка това посещение с него?

Ася Петрова: Действително беше проведена работна среща между главния прокурор на България и главния прокурор на Сърбия. По време на тази работна среща постигнахме, подписахме споразумение за сътрудничество между двете прокуратури по наказателни дела. Важно е да уточним, че параметрите на това споразумение, не касаят конкретни дела, не касаят конкретни обвиняеми лица или подсъдими лица. Принципно беше обсъден въпросът за взаимодействието между двете прокуратури по отношение на противодействието на организираната престъпност, корупцията, прането на пари, по отношение на киберпрестъпността. Аз мисля, че това е съвсем нормално, протоколна среща между двама главни прокурори.

Водещ: Обяснявате го като някаква обща рамка и че е формално и протоколно, но все пак ще има ли значение за този случай занапред дори да е общо това, което се подписва, в частност ще може ли да се прилага или не?

Ася Петрова: Аз отново повтарям, че споразумението касае принципни въпроси на взаимодействието и сътрудничеството между двете прокуратури. Няма как към момента да ви кажа дали сега, или за в бъдеще би могло да бъде приложно това споразумение по отношение на конкретни дела.

Водещ: И целта на визитата не е била провокирана от конкретния казус, а си е по принцип, така ли?

Ася Петрова: Може би е важно да уточним, че тези визити се подготвят в рамките на един дълъг период от време. Периодът на провеждане на тези срещи се съобразява с ангажиментите на двамата главни прокурори, така че факт е, че тази среща беше проведена предходната седмица. Всъщност е едно случайно стечение на обстоятелствата.

Водещ: Пак с уговорката, че Специализирана прокуратура и Специализирания съд, утре започва процеса по КТБ, 18 обвиняеми мисля, че има в момента. Очаквате ли справедливост и като зам. главен прокурор, и като гражданин, а и сигурно като човек с някакви спестявания?

Ася Петрова: Разбира се, че очаквам справедливост.

Водещ: По този случай?

Ася Петрова: По всеки един случай.

Водещ: Направихте една проверка, за която искам да кажете, ако имате и резултати. След много шумни случаи, споменах и в началото на разговора, извършване на тежки криминални престъпления, на убийства. Много често, не много често, но имаше няколко ярки примера, в които притежателя на оръжието не е трябвало да е негов притежател, поне към датата на пускане на спусъка, разрешителните са изтекли, би следвало някой, системата в държавата дали през МВР, или през някакви служби за контрол на такива средства да ги изтегля и, ако не си подновиш разрешителното, да нямаш право на такова оръжие. Това впечатлението беше, че масово не се случва и няма никакъв контрол. Така ли е, потвърди ли го вашата проверка? Колко хора има в момента с изтекли разрешителни, но разхождащи се с оръжие без да е ясно дори дали психически как са те?

Ася Петрова: За съжаление е така. Знаете, че в рамите на последните две години извършихме поредица от проверки по спазване на изискванията на закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества. В хода на тази проверка установихме неефективен контрол от страна на органите на Министерство на вътрешните работи. По отношение на разрешителния режим за носене на оръжия установихме стотици разрешителни с изтекъл срок на разрешително за носене на оръжие, както и непредприемане от страна на органите на МВР на действие по отнемане.

Водещ: Колко такива оръжия има общо, ако се събере и сумира? Навсякъде поотделно за всеки град ли се прави проверка или има общ регистър, който се проверява и се вижда от А до Я кой има оръжие и кой има, ама няма право вече да има?

Ася Петрова: За съжаление липсва единен електронен регистър. Това е изискване на закона, но все още не е факт този регистър. Липсата му препятства всъщност органите на МВР да осъществяват непрестанен контрол и мониторинг по отношение на лицата, които имат оръжие.

Водещ: Кой трябва да го направи този регистър и да въведе данните? Кой трябва да го издаде?

Ася Петрова: Министерство на вътрешните работи.

Водещ: МВР трябва да си го изгради? А защо не са го изградили?

Ася Петрова: След като на няколко пъти ние им казахме да изпълнят закона, стана ясно, че не разполагат с достатъчно бюджет, затова.

Водещ: Това не е ли сайт? Една страница, в която всяко едно ООД МВР да напише за областта да вкара в един текстови файл имена, ЕГН, адрес и оръжие, това да го направят всички областни дирекции, даже мисля, че ще намерят и хора без пари да им го направят?

Ася Петрова: Не зная, може би трябва да питате Министерство на вътрешните работи и министъра на вътрешните работи.

Водещ: Да се направи списък, МВР няма ресурси да се направи списък на хората, които … това е показателно за много други неща, които би следвало да очакваме от правоохранителните органи. Ако не могат да направят един списък, какво ще могат по-сложно от списък.

Ася Петрова: Да, обещават, че такъв регистър ще бъде изготвен до 2018 г.

Водещ: Имат една година да направят списък. Все пак на база на тази проверка, която явно сте я правили на парче, какъв е борят на, да дадем някаква статистика, ако сте си изработили? Броят на оръжията, които не следва да са в ръцете на?

Ася Петрова: Общият брой на оръжията в страната, които се държат с надлежно разрешително, е над 340 000.

Водещ: 340 000?

Ася Петрова: Над 340 000.

Водещ: Над 340 000 е регистрираното оръжие?

Ася Петрова: Като над 124 000 са оръжията, които се държат от физически лица с цел самоотбрана.

Водещ: А ловци има ли в тази бройка или …?

Ася Петрова: В тази бройка 124 000 и нещо няма ловци. Отново повтарям оръжието се държи с цел самоотбрана.

Водещ: Много ли е това като процент или е нормално в сравнение, с не знам, хайде да не е в сравнение със Сърбия, а с някоя друга държава европейска?

Ася Петрова: Може би е важно да уточним, че държането на оръжие с цел самоотбрана е крайна мярка. Необходимо е заявителят да докаже, че е налице реална опасност за живота и здравето му. Да докаже, че е необходимо да държи оръжие, за да се отбранява. Много често компетентният орган подхожда формално към тази проверка.

Водещ: И колко оръжия, ще бъдат ли сега иззети оръжия, след като някой или му е изтекло разрешителното и не е подновено, или няма от какво да се пази?

Ася Петрова: Извършихме проверка. В хода на тази проверка иззехме, по-скоро разпоредихме на органите на МВР да изземат над 6191 огнестрелни оръжия.

Водещ: Разпоредено им е да го направят?

Ася Петрова: Да.

Водещ: Добре. И още един детайл, една друга проверка, за която беше съобщено, че вие с вашите ресори и поле на отговорност се занимавате, проверка на язовирите. След поредица, няма да ги изброявам всички назад във времето бедствия, сме били свидетели на пълна безстопанственост, спорове с години наред кой се грижи за една или друга стена, която е очевидно напукана и това е документирано. Имахме такива случаи, включително и с жертви. И разбрахме, че стотици язовири са опасни, за голяма част от тях има някакво прехвърляне на топката. Какво следва от вашата проверка, освен някаква констатация, някой ще оправи ли язовирите, които са опасни за живота и здравето на хората или не?

Ася Петрова: Ние продължаваме да работим в тази насока. Разпоредили сме нови проверки. Трябва да уточним, че имаме и нови сигнали. Сигнали, депозирани от НПО, от граждани, които се притесняват за живота си. Те ни сезират за проблеми с функционирането на язовирните стени и настояват Прокуратурата спешно да вземе мерки по реда на надзора за законност, да окаже натиск, в кавички, върху контролните органи, които да си изпълнят задълженията. Освен язовир „Бели Искър“, по отношение на който ние извършихме отделна проверка и констатирахме бездействие на редица държавни институции в продължение на години, в настоящия момент извършваме и други проверки, свързани с конкретни язовири. Например язовир „Огняново“, там констатираме същия проблем, отново прехвърляне на отговорност между различни институции, неиздаване на акт за публично-държавна собственост, съответно непредприемане на мерки за ремонт на стената.

Водещ: Да. Разбрах, че не влиза във вашия обсег на действие употребата на специални разузнавателни средства /СРС/, понеже има тема, която ври и кипи от няколко дни, не отговаряте затова, така ли, за твърденията на господин Рашков имате ли някакъв коментар, че има начин да се, да не е думата злоупотреба, но нерегламентирано да се използват СРС-та?

Ася Петрова: Коментарът беше даден от главния прокурор в Народното събрание. Няма какво да допълня.

Водещ: Нямате какво да допълните. Нещо, което през годините вие следяхте – случая „Килърите“. Точката сложена ли е вече? Разбрах, че има финал на Върховен касационен съд и всичко онова, което 2009 г. досега беше на разходка между различните инстанции е финализирано, окончателно ли е? 3 доживотни присъди, една 10-годишна, преди това имаше една оправдателна. Това ли е финалът на случая с „Килърите“ завинаги?

Ася Петрова: Да, окончателно. Делото „Килърите“ мина в историята, така да се каже. Факт са влезлите в сила осъдителни доживотни присъди, без право на замяна по отношение на трима от подсъдимите – Петър Стоянов, Васил Костов и Георги Вълев. Изпитвам удовлетворение от финала на този казус, защото знаете ли, помня споделеното от вдовицата на убития Рачев през 2016 г.,след като Апелативният съд във Варна потвърди осъдителните присъди, че  ако и Върховният касационен съд потвърди тези присъди, частица или капчица вяра, надежда в държавността ще се възвърне. Аз се радвам, че все пак с усилията, които положихме прокурори и служители от Министерство на вътрешните работи, като че ли успяхме да възстановим тази капчица надежда и вяра в държавността.

Водещ: Последна инстанция, приключи и това са присъдите. Те могат ли да се намаляват, да излизат предсрочно? Не, нали? Защото сме свикнали на всякакви безумия. Затова ви питам. Като чуя доживотна присъда също си представям нещо, което може да се акумулира отработи, три живота в един или пак някаква комбинация да се измисли да се направи, възможно ли е?

Ася Петрова: Отново повтарям, доживотна присъда без право на замяна.

Водещ: Благодаря ви. Ася Петрова ни беше на гости в разговор по актуални теми.


виж още ...