24 Юни 2016 г.

По предложение на прокуратурите от Кюстендилския съдебен район се въвежда случайно разпределение на досъдебните производства в ОДМВР – Кюстендил

Сподели

От 01.06.2016 г. в Областната дирекция на МВР – Кюстендил е въведено случайно разпределение на постъпилите досъдебни производства, чрез прилагането на програмен продукт. Това стана с активното съдействие на административните ръководители на Окръжната и Районната прокуратура в Кюстендил, както и на Районната прокуратура в Дупница.

От началото на лятото продуктът работи в пробен режим, но дори и за изминалите няколко седмици отзивите са повече от добри. Преди всичко, това ще осигури равномерното натоварване на разследващите полицаи, както и елиминиране на всякакви съмнения относно начина на разпределяне на делата. Продуктът предоставя възможност и за отчитането на фактическата и правна сложност на досъдебните производства.

От 01.06.2016 г. в Областната дирекция на МВР – Кюстендил е въведено случайно разпределение на постъпилите досъдебни производства, чрез прилагането на програмен продукт. Това стана с активното съдействие на административните ръководители на Окръжната и Районната прокуратура в Кюстендил, както и на Районната прокуратура в Дупница.

От началото на лятото продуктът работи в пробен режим, но дори и за изминалите няколко седмици отзивите са повече от добри. Преди всичко, това ще осигури равномерното натоварване на разследващите полицаи, както и елиминиране на всякакви съмнения относно начина на разпределяне на делата. Продуктът предоставя възможност и за отчитането на фактическата и правна сложност на досъдебните производства.

Понастоящем с подкрепата на магистратите от трите прокуратури се разработват вътрешните правила за приложението на разпределението на досъдебните производства на принципа на случайния подбор, като от 01.07.2016 г. този принцип ще бъде прилаган за всички новопостъпили производства.

Следва да се подчертае, че инициативата за въвеждането на програмата е на административния ръководител на Районна прокуратура – Асеновград, където този продукт е приложен за пръв път.

С положените усилия от страна на органите на МВР в Кюстендил и прокуратурите в района, областната дирекция става една от първите на територията на страната, в която случайното разпределение на досъдебните производства е въведено изцяло на областно ниво.