3 Юни 2016 г.

Главният прокурор награди прокурор от Районна прокуратура-Казанлък за образцова работа по надзора за законност

Сподели

Главният прокурор Сотир Цацаров поощри с отличие „Служебна благодарност“ и грамота, прокурор Христо Петров от Районна прокуратура-Казанлък за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. Отличието бе връчено от Таня Димитрова, районен прокурор на гр. Казанлък, в присъствието на колегите.

Главният прокурор Сотир Цацаров поощри с отличие „Служебна благодарност“ и грамота, прокурор Христо Петров от Районна прокуратура-Казанлък за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. Отличието бе връчено от Таня Димитрова, районен прокурор на гр. Казанлък, в присъствието на колегите. Христо Петров е в системата на прокуратурата от май 2006 г. Магистратът има личен принос в законосъобразното, срочно и качествено изпълнение на задачите на Районна прокуратура – Казанлък.

Съществена част от осъществяваните правомощия на прокуратурата е по предприемане на действия по отмяна на незаконосъобразни актове. В резултат от задълбочената работа на Христо Петров по „Надзора за законност“ бяха постигнати добри резултати в изпълнение на възложените му правомощия за контрол и противодействие на закононарушенията в защита на обществения интерес в местните актове на общинските съвети на петте общини в района на Районна прокуратура-Казанлък.