Заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура


Образование:  

1996 г.

Магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

1990 г.

ЕСПУ „Светлозар Попов“ – гр. Пловдив

 

Професионален опит:

1998 - 2006 г.

Следовател в Столична следствена служба.

2006 - 2012 г.

Прокурор в Софийска районна прокуратура.

2012 г. – 27.01.2017 г.

Следовател в Националната следствена служба /НСлС/.

27.01.2017 - 04.05.2017 г.

Служебен министър на правосъдието, назначен с Указ на Президента на Република България.

От 4.05.2017 г.

Следовател в НСлС

януари 2018 г. – юни 2019 г.

Говорител на НСлС

март 2019 г. – август 2020 г.

Ръководител на звено „Аналитично“ в НСлС

Член на Етичната комисия на НСлС

17.05.2021 г. до 27.01.2022 г.

Заместник министър на  правосъдието в две служебни правителства

09.02.2022 г.- 08.08.2022 г.

Завеждащ отдел 01 „Специализиран“ в НСлС

09.08.2022 г. – 13.06.2023 г.

Заместник министър на  правосъдието

19.06.2023 г.

Назначена за заместник главен прокурор при Върховна касационна прокуратура от Прокурорската колегия на ВСС