Вътрешни правила

Вътрешни правила -08.05.2019,

част 1-  

част 2- 

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

Изтеглете документа Вътрешни правила / 18.4 MB

Нови вътрешни правила от март 2015г.Нови вътрешни правила / 22.8 MB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В  АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРАpdf / 16.2 MB Заповед № РД-04-209 от 10.06.2016pdf / 264.2 KB