25 Юни 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна специализирана прокуратура"

Сподели

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна специализирана прокуратура.
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 12.08.2013 г. в 11:00 часа, в сградата на Апелативна специализирана прокуратура, гр. София, ул. „Черковна“ № 90, Заседателната зала.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 12.08.2013 г. в 11:00 часа, в сградата на Апелативна специализирана прокуратура, гр. София, ул. „Черковна“ № 90, Заседателната зала.
Заседанието е публично и на него имат  право да присъстват  участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Председател на комисията:
 /Емилия Станинска/


Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на e-mail: [email protected]. За да получите достъп до документацията за участие, моля изпратете пълни данни на фирмата, лице за контакт, телефонен номер, e-mail и факс. За контакти: Красимира Гюрова, тел. (02) 94 88 244
 
За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Доротея Монова  на тел. (02) 94 88 246, Биляна Илковска - (02) 94 88 242, Стефан Стоянов (02) 94 88 270 или на e-mail: [email protected]

Решение

Обявление