Актуално

Сподели

Днес, 11.02.2022 г., Апелативна специализираната прокуратура изпрати до Министерството на правосъдието отрицателно становище относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и предвиденото в него закриване на специализираното правосъдие. Становището на Апелативна специализирана прокуратура ще бъде изпратено до Европейската комисия и Европейския парламент с оглед Европейския механизъм за върховенство на закона.   Предоставяме пълния текст на документа:

Научи повече

Административният ръководител на Апелативна специализираната прокуратура Ивайло Ангелов изпрати открито писмо до министъра на правосъдието и до Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-ото Народно събрание, с което изявява желание и готовност за участие в работни групи за обсъждане на законодателни промени.

Научи повече

Днес, 04.01.2022 г., в присъствието на Ивайло Ангелов, административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура,  Детелина Ганчева, досегашен прокурор в Специализирана прокуратура и Свилена Костова от Окръжна прокуратура – Добрич, встъпиха в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Научи повече

Новият ръководител на Апелативна специализирана прокуратура Ивайло Ангелов встъпи официално в длъжност

Научи повече