4 Януари 2022 г.

Детелина Ганчева и Свилена Костова встъпиха в длъжност като прокурори в Апелативна специализирана прокуратура

Сподели

Днес, 04.01.2022 г., в присъствието на Ивайло Ангелов, административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура,  Детелина Ганчева, досегашен прокурор в Специализирана прокуратура и Свилена Костова от Окръжна прокуратура – Добрич, встъпиха в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Днес, 04.01.2022 г., в присъствието на Ивайло Ангелов, административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура,  Детелина Ганчева, досегашен прокурор в Специализирана прокуратура и Свилена Костова от Окръжна прокуратура – Добрич, встъпиха в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Ганчева и Костова бяха назначени на новите си постове на 15.12.2021 г. от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след успешно преминаване на конкурс.

Детелина Ганчева е завършила специалността „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Същата година тя започва кариерата си на прокурор в Софийска районна прокуратура. На 16 юли 2012 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, където неколкократно е награждавана за успехи в работата.

Свилена Костова завършва „Право“ във Варненския Технически университет. През 2004 г. започва работа като следовател в Окръжна следствена служба – Добрич. От 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура, а от 2012 г. – в Окръжна прокуратура - Добрич. Награждавана е многократно за професионалната си дейност.