19 Март 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-04-38 ОТ 19.03.2020

Сподели

Във връзка с решение от 18.03.2020г. на ПК на ВСС, предвид обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение върху територията на Република България, считано от 13.03.2020г. до 13.04.2020г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVIT-19 и с оглед упражняване правомощия на Прокуратурата на Република България по чл.145 от ЗСВ и на основание чл.140, ал.2, вр. ал.1, т.1 Закона за съдебната власт