19 Март 2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-04-31 ОТ 11.03.2020

Сподели

С оглед създалата се епидимиологична обстановка, налагаща предпиемане мерки за предпазване от заболявания и вирусни инфекции /вкл. COVID-19/ на магистрати и съдебни служители в Апелативна специализирана прокуратура