29 Март 2012 г.

Стартира проект за квалификация

Сподели

Ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов обяви днес старта на проекта „Върховенство на закона и организирана престъпност“.
Фокусът на проекта е укрепването на капацитета на специализираните прокуратури за противодействие на организираната престъпност, така че новите съдебни институции да отговорят ...

Ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов обяви днес старта на проекта „Върховенство на закона и организирана престъпност“.
Фокусът на проекта е укрепването на капацитета на специализираните прокуратури за противодействие на организираната престъпност, така че новите съдебни институции да отговорят на високите обществени очаквания за качествено, бързо и ефективно правосъдие по делата срещу организирани престъпни групи. Крайната цел на проекта е постигането на значими и трайни резултати в борбата с организираната престъпност и свързаните с нея престъпления.
От днес до края на юни 2013 г. предстои поредица от еднодневни обучения на магистратите от специализираните прокуратури с български и чуждестранни лектори, както и сравнително-правно изследване на аналогични институции и законодателната уредба в държавите, постигнали сериозен напредък в тази област. Заключенията на водещите експерти ще позволят, ако е необходимо, да се направят корекции и настройки в нашата работа, в същото време ще улеснят синхронизирането на работата на различните институции в борбата с организираната престъпност, каза при откриването на проекта Борислав Сарафов.   
В продължение на 15 месеца прокурорите от Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура ще преминат еднодневни обучения и двудневни семинари с български и чуждестранни водещи експерти по противодействие на организираната престъпност. Проектът се финансира от Фондация Америка за България и се изпълнява от фондация Риск Монитор в партньорство със специализираните прокуратури. Лекторите от чужбина се включват в проекта със съдействието на посолствата на САЩ, Холандия, Великобритания, Франция, Италия и Испания в Република България.
Подкрепа и пожелания за ползотворна работа при осъществяване на проекта изразиха гостите на откриването, сред които Диана Ковачева, министър на правосъдието, Галина Тонева, зам.главен прокурор, Карел ван Кестерен, посланик на Кралство Холандия в Република България, Георги Петрунов от Фондация Риск Монитор, Роб Ливърмор, федерален прокурор от Департамента по правосъдие на САЩ. Увереност в успеха на начинанието заявиха ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов и ръководителят на Специализираната прокуратура Светлозар Костов.
„За мен е истинска привилегия и предизвикателство да бъда тук. България е страна, в която организираната престъпност е по-сложна, отколкото в САЩ, в същото време ресурсът за противодействие, с който разполагате, е по-ограничен“, заяви прокурор Роб Ливърмор. След официалното откриване на проекта той изнесе и първата лекция пред магистратите „Следвай пътя на парите: как да разследваме престъпните организации в дълбочина. Прокурор Ливърмор представи възможностите, които разследването на прането на пари дава не само за ограничаване на финансовата мощ на престъпните групи, но и като средство за разследване на престъпните структури в дълбочина. Именно по пътя на парите парите се стига до най-високите нива в организираната престъпност, посочи той в лекцията си.