12 Октомври 2020 г.

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет избра и.ф. ръководителя на Апелативна специализирана прокуратура за свой съпредседател

Сподели

Днес, 12 октомври 2020 година, на поредното си заседание за 2020 г. Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет избра единодушно за свой съпредседател Даниела Ангелова – изпълняващ функциите административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, и представител в Съвета за партньорство на Асоциацията на прокурорите в България.

Днес, 12 октомври 2020 година, на поредното си заседание за 2020 г. Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет избра единодушно за свой съпредседател Даниела Ангелова – изпълняващ функциите административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, и представител в Съвета за партньорство на Асоциацията на прокурорите в България.

В заседанието участваха представители на Асоциацията на българските административни съдии, на Съюза на съдиите в България, Сдружението „Българска съдийска асоциация“, Камарата на следователите, Асоциацията на прокурорите, както и магистрати от различни съдилища, прокуратури и следствени служби в страната. Гост на заседанието бе Евгени Иванов, който днес встъпи в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.