23 Юли 2020 г.

Новоизбраният заместник на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура Даниела Димитрова встъпи в длъжност

Сподели

Днес, 23 юли 2020 г., новоизбраният заместник на административния
ръководител в Апелативна специализирана прокуратура Даниела Димитрова встъпи
в длъжност.
Днес, 23 юли 2020 г., новоизбраният заместник на административния
ръководител в Апелативна специализирана прокуратура Даниела Димитрова встъпи
в длъжност.

Прокурор Димитрова е магистрат от кариерата с 24-годишен юридически стаж и
значителен административно-управленски опит.

От 1997 г. тя последователно заема длъжностите съдебен кандидат в Окръжен
съд - София, следовател в Столичната следствена служба, прокурор в
Софийската районна прокуратура и в Софийската градска прокуратура. Повече от
три години, от 2016 г. до 2020 г. тя заема длъжността заместник-градски
прокурор при Софийска градска прокуратура, а от 3 февруари 2020 г. до 1 юли
2020 г. изпълнява функциите на градски прокурор на София.

Като прокурор в СРП и СГП, а и в настоящия момент, прокурор Даниела
Димитрова наблюдава редица досъдебни производства с висок обществен интерес.
Ползва се с уважението на всички свои колеги заради професионалните си и
нравствени качества, чувство за справедливост, принципност и умение за
работа в екип и колегиалност.