Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 09.00 до 11.30 часа и от 13:00 до 16:30 часа

      п.к. 1421, София, ул. "Развигор" №1

 

Отдел връзки с обществеността

Божидар Димитров
 

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.