Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 09.00 до 11.30 часа и от 13:00 до 16:30 часа

      п.к. 1421, София, ул. "Развигор" №1

 

Отдел връзки с обществеността

Говорител: прокурор Пламен Марков

тел.:  моб. тел.: 0889 114 675 e-mail: [email protected]


Връзки с обществеността: Божидар Димитров

моб. тел.: 0889 114 059

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.