Кариери

Сподели

7 Август 2020 г.
О Б Я В А

Апелативна специализирана прокуратура,  на основание чл.100а, ал.1-2 от ПАПРБ и Решение на прокурорската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол № 25/ 29.07.2020г. т. 18,

 

ОТКРИВА :

 

процедура по подбор за назначаване на съдебен служител на техническа длъжност „Чистач“ – една щатна бройка.