РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Апелативна специализирана прокуратура

Име Вх.№/дата Декларация
Антоанета Банова 410/23.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Биляна Илковска 247/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Божидар Димитров 228/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галя Илчова 241/06.06.2018 по чл.35,ал.1, т.2
Доротея Монова-Христова 237/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Николова 354-2/19.07.2018 по чл.35,ал.1, т.2
Евгеница Стоименова 227/01.06.2018 по чл.35,ал.1, т.2
Елена Прокопова 238/05.06.2018 по чл.35,ал.1,т.2
Зоя Томалянова 235/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Георгиев 412/27.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Камелия Петрова 239/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Гюрова 234/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Марияна Станчева 240/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Христова 236/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Абрашкова 409/23.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Стоянов 226/01.06.2018 по чл.35,ал.1, т.2
Славена Добрева 244/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2