РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Апелативна специализирана прокуратура

Име ВХ №/дата Декларация
Антоанета Банова 284/25.06.2018 по чл.35,ал.1, т.1
Биляна Илковска 278/25.06.2018 по чл.35,ал.1, т.1
Божидар Димитров 286/25.06.2018 по чл. 35,ал.1, т.1
Велизар Банов 282/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Галя Илчова 296/25.06.2018 по чл.35,ал.1, т.1
Доротея Монова-Христова 290/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Десислава Николова 354-1/19.07.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Евгеница Стоименова 319/02.07.2018 по чл.35,ал.1, т.1
Елена Прокопова 294/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Зоя Томалянова 274/25.06.2018 по чл.35, ал.ч, т.1
Иван Георгиев 288/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Камелия Петрова 298/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Камелия Александрова 305/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Красимира Гюрова 276/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Марияна Станчева 300/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Силвия Христова 292/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Силвия Абрашкова 302/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Стефан Стоянов 280/25.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Славена Добрева

307/26.06.2018

по чл.35, ал.1, т.1