21 Юни 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура - София"

Сподели

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура - София.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура - София.

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

За получаване на достъп до документацията заявете участие на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 981 03 36 или e-mail: [email protected]