4 Октомври 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура – София”

Сподели

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура – София.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура – София.

Решение

Обявление

За получаване на достъп до документацията заявете участие на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 981 03 36 или e-mail: [email protected]