9 Юли 2021 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – 1 щатна бройка при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

Сподели

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – 1 щатна бройка при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

 

 

(съгласно протокол от 06.07.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 602/06.07.2021г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София)

 

№ по ред

Входящ административен номер

Три имена

1.

181/2021

Лилянка Иванова Лозанова

2.

183/2021

Владимир Малинов Петров

3.

191/2021

Николета Галинова Никифорова

4.

197/2021

Даяна Стоянова Василчина

5.

200/2021

Мария Веселинова Топалова

6.

203/2021

Надя Георгиева Пандилова

7.

207/2021

Дилян Костадинов Илиев

8.

211/2021

Спас Крумов Панайотов

9.

214/2021

Илиана Александрова Атанасова-Асенова

10.

216/2021

Симона Любомирова Лазарова-Радева

11.

218/2021

Мария Павлинова Попова

12.

223/2021

Лиляна Димитрова Георгиева

13.

225/2021

Светлина Викторова Малинова

14.

228/2021

Даниел Кирилов Димитров

15.

230/2021

Богомил Борисов Младенов

16.

233/2021

Камелия Мирославова Иванова

17.

235/2021

Радослава Лъчезарова Пиперова

18.

238/2021

Боряна Валентинова Петришка

19.

240/2021

Емилия Николова Балийска

20.

242/2021

Мария Георгиева Богданова

21.

244/2021

Михаила Руменова Чобанска

22.

246/2021

Траяна Георгиева Тодева

23.

250/2021

Васил Христов Айрянов

24.

253/2021

Михаела Владкова Ралчева

25.

254/2021

Доника Пламенова Батанова

26

257/2021

Десислава Мариянова Маринова

27.

259/2021

Бадие Кемилова Найденова

28.

262/2021

Цветелина Данаилова Дончева

29.

264/2021

Пламен Калинов Кучев

30.

265/2021

Руска Владимирова Църнелова

31.

268/2021

Людмила Александрова Павлова

32.

270/2021

Стефани Николова Николова

33.

272/2021

Благовеста Живкова Стоянова

34.

275/2021

Гергана Александрова Урумова

35.

276/2021

Елена Атанасова Дюлгерова

36.

278/2021

Христо Стефанов Станчев

37.

279/2021

Кирил Димитров Пенев

38.

283/2021

Мариела Стефанова Додурова

39.

287/2021

Петя Захариева Христова

40.

289/2021

Цветан Руменов Купенов

41.

292/2021

Емануил Христов Вълков

 

         Няма недопуснати кандидати.

Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе, както следва:

         На 24.08.2021 г. от 10.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от 1 до № 10 включително;

         На 25.08.2021г. от 10.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от 11 до № 20 включително;

         На 26.08.2021 г. от 10.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от 21 до № 30 включително;

         На 27.08.2021 г. от 10.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от 31 до № 41 включително.

 

По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове – ЗСВ, НК и НПК.

 

Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8.