9 Юли 2021 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – 1 щатна бройка при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

Сподели

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – 1 щатна бройка при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

 

(съгласно протокол от 06.07.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 601/06.07.2021г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София)

 

№ по ред

Входящ административен номер

Три имена

1.

182/2021

Лилянка Иванова Лозанова

2.

184/2021

Владимир Малинов Петров

3.

192/2021

Николета Галинова Никифорова

4.

196/2021

Даяна Стоянова Василчина

5.

199/2021

Мария Веселинова Топалова

6.

202/2021

Надя Георгиева Пандилова

7.

206/2021

Дилян Костадинов Илиев

8.

212/2021

Спас Крумов Панайотов

9.

215/2021

Илиана Александрова Атанасова-Асенова

10.

217/2021

Симона Любомирова Лазарова-Радева

11.

219/2021

Мария Павлинова Попова

12.

222/2021

Лиляна Димитрова Георгиева

13.

224/2021

Светлина Викторова Малинова

14.

227/2021

Даниел Красимиров Димитров

15.

229/2021

Богомил Борисов Младенов

16.

232/2021

Камелия Мирославова Иванова

17.

236/2021

Радослава Лъчезарова Пиперова

18.

237/2021

Боряна Валентинова Петришка

19.

239/2021

Емилия Николова Балийска

20.

241/2021

Мария Георгиева Богданова

21.

243/2021

Михаила Руменова Чобанска

22.

245/2021

Траяна Георгиева Тодева

23.

249/2021

Васил Христов Айрянов

24.

251/2021

Галя Руменова Георгиева

25.

252/2021

Михаела Владкова Ралчева

26

255/2021

Доника Пламенова Батанова

27.

256/2021

Десислава Мариянова Маринова

28.

258/2021

Бадие Кемилова Найденова

29.

260/2021

Стела Константинова Настева

30.

261/2021

Цветелина Данаилова Дончева

31.

263/2021

Пламен Калинов Кучев

32.

266/2021

Руска Владимирова Църнелова

33.

267/2021

Людмила Александрова Павлова

34.

269/2021

Стефани Николова Николова

35.

273/2021

Благовеста Живкова Стоянова

36.

274/2021

Гергана Александрова Урумова

37.

277/2021

Елена Атанасова Дюлгерова

38.

280/2021

Кирил Димитров Пенев

39.

284/2021

Мариела Стефанова Додурова

40.

285/2021

Ралица Иванова Друмева

41.

286/2021

Петя Захариева Христова

42.

288/2021

Цветан Руменов Купенов

43.

290/2021

Марина Пламенова Легкоступ

44.

291/2021

Емануил Христов Вълков

 

         Няма недопуснати кандидати.

Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе, както следва:

         На 27.09.2021 г. от 09.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 11 включително;

         На 28.09.2021г. от 09.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 12 до № 23 включително;

         На 29.09.2021 г. от 09.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 24 до № 35 включително;

         На 30.09.2021 г. от 09.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 36 до № 44 включително.

По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове – ЗСВ, НК и НПК.

 

Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8.