Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Днес, 17 февруари 2014 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу групата на Христофорос Никос Аманатидис и Христо Хрант Вартерян. 17.02.2014 Днес, 17 февруари 2014 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу групата на Христофорос
Разкрити са извършители на убийство в София 06.02.2014 На 5 февруари 2014 г. Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение на Велик Корчев и Станислав Маламов. Те са обвинени за това, че на
В този раздел можете да намерите образци на документи, които се изискват за издаване на различни удостоверения, жалби и сигнали. Важно: Документите не се попълват онлайн.
 
Най-новият етап в изграждането на правосъдната система в България започва с приемане на новата Конституция на Република България от Великото народно събрание на 12.07.1991 г. Въпросите, които третират съдебната власт се съдържат в глава ІV-та от Конституцията. Съгласно Конституцията съдебната власт на Република България е система от органи: съд, прокуратура, следствие (чл.117, ал.2 от Конституцията, чл.129, чл.132, ал.1,
Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни