Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Проведе се среща между Прокуратурата и МВР във връзка със застрояване на детска площадка 20.10.2014 Днес, 20.10.2014г., беше проведена работна среща между ръководствата на Софийска градска прокуратура, Софийска районна прокуратура, Главният
СГП внесе обвинителен акт срещу зам.-кмет на Плевен 08.08.2014 След разследване в кратък срок на 05.08. 2014 г.,Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Окръжния съд-Плевен обвинителен акт срещу зам.-кмета
В този раздел можете да намерите образци на документи, които се изискват за издаване на различни удостоверения, жалби и сигнали. Важно: Документите не се попълват онлайн.
 
Най-новият етап в изграждането на правосъдната система в България започва с приемане на новата Конституция на Република България от Великото народно събрание на 12.07.1991 г. Въпросите, които третират съдебната власт се съдържат в глава ІV-та от Конституцията. Съгласно Конституцията съдебната власт на Република България е система от органи: съд, прокуратура, следствие (чл.117, ал.2 от Конституцията, чл.129, чл.132, ал.1,
Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни